ylapalkki
vasenpalkki
Vastaanotolla
Klassinen homeopaatti tekee lääkeaineen valitsemista varten haastattelun, jossa asiakas kertoo oireistaan ja itsestään. Oikean valmisteen löytämiseksi homeopaatti tarvitsee yksityiskohtaista ja oikeaa tietoa. Ensimmäinen käynti kestää n. 1,5 tuntia. Fyysisten ja psyykkisten oireiden lisäksi ihmisen kokonaisuuteen liittyvät asiat, kuten esimerkiksi pelot, nukkuminen, ihmissuhteet, ruokamieltymykset, lämpötila ja jano ovat merkityksellisiä. Seurantakäynti on tärkeä siksi, että homeopaatti voi arvioida hoidon edistymistä. Kaikki potilaan kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

Homeopaatti valitsee valmisteen vastaamaan oirekokonaisuutta. Hän käyttää pienintä mahdollista annostusta ja antaa yhtä valmistetta kerrallaan. Homeopaattisia valmisteita voidaan määrätä turvallisesti kaikenikäisille.
Ammattitaito
Homeopaatiksi kouluttautuminen kestää 3-4 vuotta ja sisältää homeopatian lisäksi lääketieteen opintoja. Suomessa on pätevää koulutusta tarjoavia oppilaitoksia. Ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi homeopaatin on opiskeltava jatkuvasti. Suomessa on mahdollista saada korkeatasoista täydennyskoulutusta. Sitä järjestävät mm. homeopatiakoulut ja Suomen Homeopaatit ry. Onkin hyvä varmistua homeopaattinsa koulutuksesta. Suomen Homeopaatit ry julkaisee vastaanottoa pitävien homeopaattien luetteloa, jossa on paikkakunnittain lueteltu yhdistyksen ammattia harjoittavat jäsenet. Tälle listalle hyväksytään ammatinharjoittajina toimivat jäsenet, joilla on yhdistyksen edellyttämä peruskoulutus.

Ajanvaraus ja tiedustelut