ylapalkki
vasenpalkki
Logoterapia
Ihmisellä on tahto löytää tarkoitus elämälleen.

Ihmisen elämään kuuluu vääjäämättä kärsimystä, syyllisyyttä ja kuolema, mutta niiden avulla ja ymmärtämällä hetken tarkoituksen ihminen voi kuitenkin kasvaa henkisesti.

Jos ihminen ei löydä tarkoitusta elämälleen, hän ajautuu eksistentiaaliseen tyhjiöön ja sairastuu.Tätä tyhjiötä hän voi yrittää täyttää monella eri tavalla kuten työllä, ruoalla, alkoholilla, huumeilla tai väkivallalla.

Logoterapia on Viktor E. Franklin filosofiaan perustuva menetelmä, jossa terapeutti voi auttaa ihmistä löytämään elämäänsä tarkoituksen. Logoterapia käyttää hoitomenetelmänä dialogia. Vuorovaikutus on lempeää ja aitoa ja siinä ilmennetään aidosti sisintä. Dialogin tavoite on ymmärryksen lisääntyminen. Muita menetelmiä ovat dereflektio, paradoksaalinen intentio ja asenteen muutos, jota tarvitaan tilanteessa, jota ei voi välttää.

Logoterapian filosofia ei ole tarkoitettu pelkästään hoitotyöhön vaan se on hyvin käyttökelpoinen jokapäiväisessä elämässä.