ylapalkki
vasenpalkki
LogoArt® - taideterapia
LogoArt® – taideterapia on brasilialais-suomalaisen Marianne da Silva Pradon kehittämä taideterapian muoto. LogoArtissa yhdistyvät Viktor E. Franklin (1905-1997) logoterapia ja Margaret Hauschkan taideterapia. LogoArtin tavoitteena ei ole esittävä taide, vaan taiteen keinoin saavutettava oma hyvinvointi. Maalaaminen on prosessi, jonka avulla on mahdollista saada kosketus sisimpäänsä sekä edistää omaa kasvuaan ja luovuuttaan. Maalaamalla voidaan työstää myös henkilökohtaisia asioita ja ongelmia. LogoArtin avulla voidaan myös parantaa työyhteisöjen hyvinvointia. LogoArt on matka itseen, se voimaannuttaa ja vapauttaa luovuutta.

LogoArt on oivallinen työväline muutoksen tekemiseen, koska se herättää ihmisen sisällä piilevät voimat ja mahdollisuudet. Se on hyvin yksilöllistä ja kokonaisvaltaista hoitoa.
LogoArt-ohjaajan tehtävänä on käynnistää prosessi, jonka kuluessa ihminen pääsee kosketuksiin todellisen itsensä kanssa. LogoArt antaa ihmiselle voimia selvitä traumoistaan ja vahvistaa häntä selviytymään omassa elämässään. LogoArt sopii kaikille.

Ryhmät

Yksilöohjauksen lisäksi LogoArt soveltuu hyvin ryhmätyöskentelyyn. Järjestän ryhmäohjausta joko vastaanotollani tai asiakkaan tiloissa. Voit koota oman ryhmän tai osallistua maalausryhmiin.

LogoArt on tehokas menetelmä myös työyhteisöjen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Maalaamme ryhmässä sekä yksilöä vahvistavia että ryhmää yhdistäviä töitä. Yksilöllisen ohjauksen lisäksi ryhmässä työskentely on rakentavaa myös yhteisöllistä hyvinvointia ajatellen.

Käynnistämme Lahdessa uuden maalausryhmän kun riittävä määrä osallistujia on ilmoittautunut. Voit ilmoittautua joko puhelimitse tai yhteydenottokaavakkeella. Kysy lisätietoja.

Ajanvaraus ja tiedustelut täältä


Logoterapia

Logoterapian käsitys ihmisestä ja ihmisenä olemisesta on lohdullinen ja elämänmyönteinen. Ihminen on fyysinen, psyykkissosiaalinen ja henkinen kokonaisuus. Vaikka fyysinen tai psyykkinen meissä sairastuisi, henkinen ei koskaan! Ihmisen menneisyys ei määrää, mihin hänellä tulevaisuudessa on mahdollisuuksia, vaan elämässä on aina jäljellä tulevaisuuden mahdollisuuksia.
Toivon terapiaksikin nimetty logoterapia on ajassamme entistä ajankohtaisempi itsehoidon ja mielen hyvinvoinnin suuntaus. Elämänmyönteisenä maailmankatsomuksena ja elämänfilosofiana siitä on apua erilaisissa elämänvaiheissa ja -tilanteissa, kriiseissä ja kohtaloniskuissa, elämän tarkoituspohdinnoissa sekä ihmisenä kasvun ja ammatillisen kehittymisen prosesseissa.

Taideterapia

Tri Margarethe Hauschkan kehittämässä antroposofisessa taideterapiassa käytetään hyväksi erilaisia taiteellisia ilmaisumuotoja, kuten nestemäisillä vesiväreillä maalaamista (märkää märälle –tekniikka), savella muovailua ja muotopiirustusta. Tekemisessä on tärkeintä prosessi eikä töihin liity mitään taiteellisia tavoitteita. Hauschka on todennut taideterapiatyöskentelyn olevan kuin nukahtamisen ja valvetilan rajalla oleva kontrolloimaton olotila. Ei ole oikeaa tai väärää, rumaa tai kaunista työtä. Maalaukset ovat kuin tekijän sielunmaisemia ja taideterapian tarkoituksena on hakea tasapainoa, kaaokseen järjestystä ja rytmiä tai paikalleen pysähtyneeseen työhön liikettä ja elämää.

Elämän kohtaamiset ja valinnat näkyvät taideterapiatöissä värien ja muotojen kohtaamisina, sulautumisina ja rajautumisina. Taideterapia on hitaasti etenevä terapiamuoto, jossa muutoksia haetaan vähitellen. Sairaus nähdään kriisinä, joka antaa mahdollisuuden muutokseen. Maalaaminen vaikuttaa voimakkaammin ihmisen henkiseen puoleen, kun taas savityön vaikutus on fyysisempi. Värien vaikutus on voimakkaampi kuin muotojen.Taideterapia aktivoi ihmisen omat parantavat voimat taiteellisen toiminnan menetelmin.